Utrecht vernieuwt raamprostitutie

Het college van B en W is van plan de panden aan de Hardebollenstraat nummers 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 14 aan te kopen. Op deze panden rust de bestemming ‘prostitutie’ en er loopt een aanvraag voor een vergunning om hierin een opnieuw een seksbedrijf te vestigen. Het college geeft er de voorkeur aan alle raamprostitutie te realiseren aan het Nieuwe Zandpad, waarvan de eerste werkruimten worden geopend in het voorjaar van 2017. Alle raamprostitutie op het Nieuwe Zandpad betekent dat de gemeente laagdrempelige toegang tot dienst- en zorgverlening voor de sekswerkers en toezicht en handhaving op één plek kan organiseren.

De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaren van de prostitutiepanden aan de Hardebollenstraat over de aankoop van de panden, onder voorbehoud van een raadsbesluit waarin het benodigde budget wordt vrijgemaakt. Voor het aankoopbedrag wordt de gemeente eigenaar van de panden en kan vervolgens zelf bepalen waarvoor ze worden gebruikt. De gemeente en de eigenaren zijn overeengekomen dat de werkruimten vrij van huur (door een exploitant van prostitutieramen) worden opgeleverd. Ook wordt een aantal juridische procedures stopgezet die de eigenaren nog tegen de gemeente hebben lopen, waaronder het beroep tegen het bestemmingsplan van het Nieuwe Zandpad en de gerechtelijke procedure tegen de wijziging van de APV in 2014. De bovenwoningen zijn verhuurd aan particuliere bewoners, dat blijft onveranderd.

Vernieuwing
Met de aankoop van de panden kiest Utrecht voor vernieuwing van de raamprostitutie zoals die is bedoeld met de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad. Hier, op een nieuwe zone haaks op de Vecht, maakt Utrecht het mogelijk om 162 werkruimten voor raamprostitutie te realiseren. Sekswerkers moeten hier zelfstandig en vrijwillig hun beroep kunnen uitoefenen, in een prettige werkomgeving. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de markt. De exploitanten van de prostitutiebedrijven zorgen voor goede werkomstandigheden en nemen maatregelen tegen uitbuiting en overlast. De bebouwing en infrastructuur moeten goed in de omgeving passen. De gemeente stelt daar voorwaarden aan en ziet toe op de betrouwbaarheid van de eigenaar en de exploitanten. Ketenpartners dragen bij aan een prettige werkomgeving met de nadruk op toezicht, dienst- en hulpverlening, veiligheid en woon- en leefklimaat. Alle betrokkenen – de raamprostituees, de exploitanten van de werkruimten, de eigenaren van het vastgoed en de klanten – dragen bij aan een situatie waarin een sekswerker zelfstandig en veilig haar werk kan doen, op een prettige werkplek waar wordt opgetreden tegen misstanden en overlast wordt beperkt.

De raad heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor het Nieuwe Zandpad op 17 september 2015 besloten alle raamprostitutie op deze nieuwe locatie te concentreren. Met de aankoop van de panden in de Hardebollenstraat voert het college dit besluit uit. Het college realiseert zich dat met de keuze voor concentratie aan het Nieuwe Zandpad opnieuw een beroep wordt gedaan op het geduld van de sekswerkers en exploitant Freya.

Naast aankoop heeft de gemeente ook overwogen om uitsluitend de bestemming van de panden aan de Hardebollenstraat te wijzigen. Hiervoor is niet gekozen omdat de eigenaar op grond van het overgangsrecht de panden mogelijk ook na een bestemmingsplanwijziging voor prostitutie kan gebruiken. De eigenaar kan de waardevermindering als gevolg van de bestemmingsplanwijziging bovendien claimen als planschade. In het ergste geval betaalt de gemeente planschade én mogen de panden op grond van overgangsrecht nog voor prostitutie worden gebruikt. Na aankoop van de panden aan de Hardebollenstraat kan een wijziging van de bestemming bij een reguliere herziening van het bestemmingsplan worden meegenomen.

3 reacties:

 1. Beste Leefbare breedstaart buurt,

  Gefeliciteerd met uw uitspraak.

  Is er bekend of de gemeente ook de woningen 6A, 6B en 6AB wilt overkopen. Onze verhuurder van Wegra wilt zelf geen inzicht geven in een mogelijke verkoop van het grijze hoekpand.

  Met vriendelijke groet,

  Ferdinand

 2. Hardebollenstraat Burgemeester van Zanen heeft ballen. 14 mei 2016
  Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht toont lef. Hij en het College luisteren naar de geluiden uit de burgerij, bij het voorstel om in de Hardebollenstraat geen raamprostitutie meer te accepteren. Het college stelt voor om de pandjes te kopen voor 5.9 miljoen. De voltallige Gemeenteraad wilde ook af van Prostitutie in de straat.
  Wij hopen dat hij deze lef ook bij het verschrikkelijk ambtelijke VNG uitstraalt want van enige input van burgers wil die organisatie helemaal niets weten.
  Van zijn proactieve attitude kunnen we in Soest alleen maar dromen. Hier zijn we 20 jaar bezig om een sekstent te weren uit een zeg maar lommerrijke woonomgeving en hier bestaat het de politiek en de ambtenaren om zomaar van alles te “ vergeten “.
  Onder alles mogen we onder andere verstaan: raadsbesluit, toezeggingen, klankbordoverleg, publicatie, leefomgeving.
  Zonder naar burgers te luisteren leggen de Soester ambtenaren de rode loper uit voor een ondernemer die de grenzen van de wet opzoekt en daarin alle medewerking krijgt. De ondernemer wordt hier in de watten gelegd voor iets dat hier net zo ongewenst is als in de Hardebollenstraat.
  Het Utrechts college wil dik geld uittrekken om deze open wond in de stad te dichten. Soest doet net of haar neus bloed en gaat verder met de orde van de dag.
  Wij hebben net zo hard genoeg van die seksinrichting in Soest als de mensen in Utrecht.

  COMITE LANGE BRINKWEG EN KORTE MIDDELWIJK te Soest

  web info: https://soestersekssalonsoap.wordpress.com/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *