Stichting opgeheven

Beste buurtbewoners, 

Via deze weg wil het bestuur u op de hoogte stellen van het feit dat we hebben moeten besluiten om de stichting op te heffen. 

Helaas hebben enkele verschillen van inzicht, aangaande inhoudelijke agenda en de wijze van samenwerken, ertoe geleid dat we geen solide start zagen om met elkaar de komende jaren op te trekken.

Aangezien er op een eerdere uitvraag voor nieuwe bestuursleden met moeite vier aanmeldingen zijn ontvangen (zijnde het nieuwe bestuur), hebben we besloten dit pad niet nogmaals op te starten. 

Het batig saldo is inmiddels overgemaakt aan Stichting Binnenstad 030. 
De stichting zal worden uitgeschreven bij de KVK. 

Nogmaals dank aan Ari, Corry en Hilda voor al het werk in de afgelopen jaren.

Het bestuur