Over ons

Stichting Leefbare Breedstraatbuurt heeft als doel het verbeteren van het leefklimaat voor bewoners en ondernemers, onder andere door het terugdringen en doen verdwijnen van overlastgevende activiteiten die de leefbaarheid en/of het ondernemersklimaat in onze buurt nadelig beïnvloeden.

Ons eerste aandachtspunt is het voorkomen dat de raamprostitutie terugkomt in de Hardebollenstraat.

Wij zetten alle wettelijke middelen in om het omschreven doel te bereiken waaronder inspraak- en juridische procedures. Onze voorkeur gaat uit naar overleg met alle betrokkenen. Wij spannen ons in om bewoners en ondernemers van de Breedstraatbuurt bij de ontwikkelingen te betrekken.

Deze site is bedoeld om informatie over dit onderwerp uit te wisselen en een platform te bieden aan alle bewoners en ondernemers die daar een bijdrage aan willen leveren. Interactieve gesprekken over andere onderwerpen zoals verkeer, geluidsoverlast en ontwikkeling Universiteitskwartier kunnen via deze site plaatsvinden. Daarnaast biedt de site de mogelijkheid, door middel van publicaties en foto´s, de historie en ontwikkelingen van de Breedstraatbuurt te documenteren.

Ari Doeser, voorzitter
Hilda Bonsink, secretaris
Corry Speet, penningmeester

U kunt contact met ons opnemen via: info@leefbarebreedstraatbuurt.nl