Hoorzitting 25 februari 2016 15.00u oude Stadhuis

Degenen die onze zienswijze hebben ondertekend of zelf een zienswijze tegen de terugkeer van de rode ramen hebben ingediend, hebben afgelopen weekeinde een uitnodiging voor een hoorzitting gehad. De uitnodiging treft u onderstaand aan. Medio januari jl. hadden wij behandelend ambtenaar N. Verkerk verzocht een avond te plannen, zodat ook alle werkers de kans hebben […]

Verplaatsing bezoek burgemeester aan Binnenstad

Geachte mevrouw, heer, Het secretariaat van de burgemeester heeft laten weten dat het bezoek van de heer Van Zanen aan de Binnenstad verplaatst moet worden. Dit in verband met een overleg van de Vereniging Nederlandse Gemeente waar de burgemeester voorzitter van is. Zodra er een nieuwe datum voor het bezoek gevonden is, informeren wij u […]