Zienswijze bestemmingplan Hardebollenstraat

De stichting leefbare Breedstraatbuurt heeft onderstaande zienswijze ingediend voor het ontwerp bestemmingsplan Hardebollenstraat. Als u het eens bent kun u de zienswijze, kunt u deze downloaden, uitprinten en ondertekenen. De brief moet per post naar het adres van gemeente. U kunt uiteraard ook zelf een zienswijze schrijven en opsturen. Dit kan nog tot uiterlijk 20 […]