Initiatieven en acties van bewoners en ondernemers Breedstraatbuurt vanaf 2002

 • 5 maart 2002 Bewoners doen aangiften bij justitie en politie met achterlating van brief en potten gevonden condooms
 • januari 2004 Initiatiefgroep Breedstraatbuurt presenteert “de binnenstad voorbij”, een pleidooi voor verspreiding van coffeeshops over gehele stad
 • 8 januari 2007 Bewoner biedt zijn registratie van tippelen aan de burgemeester aan
 • 8 februari 2007 BewonersOverleg Breedstraatbuurt biedt aan B&W aan de notitie “van openbaar pretpark naar prettige Breedstraatbuurt”
 • 8 februari 2007 Publicatie persbericht “Utrechtse Breedstraatbuurt eist sluiting coffeeshops en binnen vijf jaar sluiting van de raamprostitutie”
 • 12 november 2007 Publicatie persbericht “Utrechtse Breedstraatbuurt wil af van ellende coffeeshops en prostitutie”
 • 6 april 2009 bezwaar tegen voorontwerp bestemmingsplan binnenstad
 • juli 2009 bewoners presenteren notitie “ Kwik en Dirty in Breedstraatbuurt”
 • 31 juli 2009 BewonersOverleg zendt brief aan Korpschef politie met verzoek om in Driehoek te stimuleren dat beleid wijzigt inzake raamprostitutie en coffeeshops
 • 9 februari 2010 BewonersOverleg brengt Stemwijzer uit tbv gemeenteraadsverkiezingen
 • december 2011 Bewoner levert opnieuw registratie tippelprostitutie bij B&W in
 • 10 december 2013 BewonersOverleg spreekt tijdens Raadsinformatie-avond inzake raamprostitutie
 • 24 april 2014 Oprichting stichting Leefbare Breedstraatbuurt

Naast bovengenoemde initiatieven en acties hebben vele bewoners en ondernemers ontelbare uren besteed aan overleg met gemeente in buurtpreventiegroep, wijkraad, kwaliteitskring, klankbordgroep en talloze commissies en werkgroepen. Ook veel gesprekken met wethouders, burgemeesters, wijkbureau binnenstad en ambtenaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *