Hoorzitting 25 februari 2016 15.00u oude Stadhuis

Degenen die onze zienswijze hebben ondertekend of zelf een zienswijze tegen de terugkeer van de rode ramen hebben ingediend, hebben afgelopen weekeinde een uitnodiging voor een hoorzitting gehad. De uitnodiging treft u onderstaand aan.

Medio januari jl. hadden wij behandelend ambtenaar N. Verkerk verzocht een avond te plannen, zodat ook alle werkers de kans hebben om de hoorzitting te bezoeken. Maand later komt de uitnodiging voor de hoorzitting in de crocusvakantie om 15.00u. !

Meldt u zich aan via n.verkerk@utrecht.nl en voelt u vrij om het woord te voeren teneinde de gemeente duidelijk te maken dat we met z’n allen geen raamprostitutie meer willen; bovendien heeft de gemeenteraad op 17 september jl. besloten dat raamprostitutie geconcentreerd dient te worden op het Nieuwe Zandpad en weg moet uit de binnenstad. Onze argumenten staan in onze zienswijze van 5 oktober jl. die te vinden is met andere zienswijzen op www.leefbarebreedstraatbuurt.nl. Hilda Bonsink zal namens onze stichting het woord voeren wegens afwezigheid van de voorzitter.

Burgemeester 7 maart 2016 18.00u Kargadoor
Erg belangrijk –wellicht onze laatste kans- is de komst van de burgemeester naar onze buurt op 7 maart a.s. Uitnodiging treft u onderstaand aan en meld u aan via t.provoost@utrecht.nl.
Laten we proberen met zoveel mogelijk mensen + spandoeken etc etc aanwezig zijn!!!
We moeten burgemeester Van Zanen duidelijk maken dat hij geen vergunning aan de Freya’s verleent. Hij heeft een weigeringsgrond in de APV(algemene politieverordening) en de rechtbank concludeerde dat gemeente Utrecht nader onderzoek moet doen naar de effecten op de leefbaarheid. We gaan hem vragen wanneer het Nieuwe Zandpad klaar is, zodat de prostitutie-bestemming van de panden in de Hardebollenstraat af kan. Bovendien moet de burgemeester bovengenoemd raadsbesluit uitvoeren.

Komt allen en neem uw (over) buren mee en laat uw stem horen !!!!!!!!

Openhuis Hardebollenstraat
Vandaag hebben de Freya’s openhuis gehouden voor pers en raadsleden. Enkele bewoners en ondernemers hebben EenVandaag te woord gestaan. De uitzending is vandaag na ‘t zesuur Journaal. Kennelijk vinden de dames dat het stil is rond de Hardebollenstraat en proberen via publiciteit opnieuw de publieke opinie voor hun zaak te winnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *