Donaties

Zoals besproken heeft onze stichting een advocaat moeten nemen om op 2 juni j.l. bij de rechtbank de belangen van de buurt te behartigen en daarom heeft de stichting een schuld van 4.000 euro. Uw hulp bij het oplossen van dit probleem is onontbeerlijk en we vragen u dan ook om een donatie op de rekening van de stichting ( rekenvoorbeeld: b.v.  100 x 40 euro is 4.000 euro )
Vanuit het Leefbaarheidsbudget kunnen deze kosten niet worden vergoed en een andere geldschieter is er niet!
Als u ons steunt kunnen we voorlopig weer vooruit en verderop in het jaar zal duidelijk worden of er meer geld nodig is. Bij voorbaat onze dank en we houden u op de hoogte via de mail en de website.

Stichting Leefbare Breedstraatbuurt NL08 INGB 0006 3704 48

Reeds ontvangen donaties:

1 x 1000 euro
1 x  200 euro
1 x  120 euro
7 x  100 euro
1 x   80 euro
1 x   75 euro
1 x   60 euro
7 x   50 euro
13x   40 euro
1 x   30 euro
3 x   25 euro
3 x   20 euro
1 x   15 euro
3 x   10 euro

___________
Totaal: 44 donaties ( die in meerdere gevallen per meerpersoonshuishouden zijn gedaan ) brengen op: 3315 euro. Hiervoor alvast onze dank.