Rapporten over Breedstraatbuurt Utrecht

oktober 2000 Polyground Management en Advies “Kwaliteitsaanpak Breedstraat en omgeving Utrecht” februari 2002 Gemeente Utrecht in samenwerking met Kwaliteitskring Breedstraatbuurt “De Breedstraatbuurt na aan het hart” – een toekomstvisie januari 2005 Project Management Bureau “Quick Scan procesinrichting verplaatsing Hardebollenstraat” september 2008 Seinpost Adviesbureau b.v. “Ruimte voor vernieuwing” – plan van aanpak Straatmanagement Breedstraatbuurt oktober 2009 Seinpost […]

Breedstraatbuurt wil geen terugkeer van raamprostitutie

College van B&W Utrecht p/a afdeling VTH Stadskantoor Utrecht Utrecht, 10 maart 2015 Betreft: zienswijze op aanvragen omgevingsvergunning Hardebollenstraat 2 en 4 (HZ_WABO-15-03275 en HZ_WABO-15-03284) Geacht College, Ondergetekenden, bewoners en ondernemers van de Breedstraatbuurt, geven onderstaand hun bezwaren tegen een toekenning van de aangevraagde vergunningen. De Breedstraatbuurt staat bekend als een levendig en dynamisch deel […]