Stichting opgeheven

Beste buurtbewoners,  Via deze weg wil het bestuur u op de hoogte stellen van het feit dat we hebben moeten besluiten om de stichting op te heffen.  Helaas hebben enkele verschillen van inzicht, aangaande inhoudelijke agenda en de wijze van samenwerken, ertoe geleid dat we geen solide start zagen om met elkaar de komende jaren op te […]

Afscheid oude bestuur

AANKONDIGING BUURTBIJEENKOMST MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019 , 20:00Café Marktzicht – Breedstraat 4   Beste bewoners en ondernemers Breedstraatbuurt, Stichting Leefbare Breedstraatbuurt zet zich in voor verbetering van het leefklimaat voor bewoners en ondernemers in onze buurt.Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft het zittende bestuur enige tijd geleden aangegeven de werkzaamheden te willen beëindigen. Er is een oproep gedaan […]

Burgemeester Utrecht onthult geveltekst Jan Engelman

16 Juni 2018, Breedstraat/Korte Lauwerstraat: Burgemeester Jan van Zanen onthult om 12:30 een strofe van Jan Engelman op de hoek Breedstraat/Korte Lauwerstraat. Na lange discussies over prostitutie, koffieshops, openbare orde en overlast werd het tijd om schoonheid en hoop weer toe te laten tot de historische Breedstraatbuurt. De  Breedstraat is wijd en zijd bekend door de […]

Zienswijze bestemmingplan Hardebollenstraat

De stichting leefbare Breedstraatbuurt heeft onderstaande zienswijze ingediend voor het ontwerp bestemmingsplan Hardebollenstraat. Als u het eens bent kun u de zienswijze, kunt u deze downloaden, uitprinten en ondertekenen. De brief moet per post naar het adres van gemeente. U kunt uiteraard ook zelf een zienswijze schrijven en opsturen. Dit kan nog tot uiterlijk 20 […]