Breedstraatbuurt wil geen terugkeer van raamprostitutie

College van B&W Utrecht
p/a afdeling VTH
Stadskantoor Utrecht

Utrecht, 10 maart 2015

Betreft: zienswijze op aanvragen omgevingsvergunning Hardebollenstraat 2 en 4
(HZ_WABO-15-03275 en HZ_WABO-15-03284)

Geacht College,

Ondergetekenden, bewoners en ondernemers van de Breedstraatbuurt, geven onderstaand hun bezwaren tegen een toekenning van de aangevraagde vergunningen. De Breedstraatbuurt staat bekend als een levendig en dynamisch deel van de binnenstad waar veel functies en activiteiten samenkomen. Behalve een grote woonfunctie kent het kleinschalige ondernemers-bedrijvigheid en de aantrekkelijke wekelijkse lapjesmarkt, maar ook nog enkele coffeeshops en tot medio 2013 raamprostitutie in de Hardebollenstraat. Deze combinatie van activiteiten heeft de woonomgeving veel gedoe gegeven hetgeen in vele (gemeentelijke) notities vastligt. Ontzettend veel inspanningen van ondernemers, bewoners, politie, gemeente en openbaar ministerie zijn gedaan om de buurt meer leefbaar te maken.

Een enorme stap voorwaarts is gezet door de sluiting van de prostitutieramen in de Hardebollenstraat. Vriend en vijand zien de positieve effecten ervan op het woon- en werkklimaat. De zojuist verschenen cijfers van politie en gemeente alsmede het resultaat van de buurtenquête bevestigen dit verbeterde beeld. Zie brief van B&W aan de gemeenteraad d.d. 3 maart jl. inzake voortgang veiligheidsaanpak Breedstraatbuurt.

De overlast-aantrekkende ‘magneet’ van de prostitutie is weg en die mag niet meer terugkeren! Onze buurt krijgt nu eindelijk de kans zich met de rest van onze historische binnenstad te ontwikkelen. Economisch en sociaal is dat hard nodig. Inmiddels zijn er al meerdere positieve signalen van ondernemers die ‘brood’ zien in een verbeterde buurt. De komst van een fraai hotel, kleinschalige detailhandel en horeca geven een erg positief perspectief aan de Breedstraatbuurt. Meerwaarde brengt ook de ontwikkeling van het Universiteitskwartier en een art house functie aan de City-bioscoop (nu nog onzeker). Met name de Voorstraat is opkomend bij jonge ondernemers en bezoekers waaronder veel studenten. Leegstand is momenteel niet het knelpunt.

Deze prille, perspectiefbiedende omstandigheden worden naar onze opvatting verstoord respectievelijk vernietigd indien de raamprostitutie terugkeert. Immers, aanvrager lijkt voor te sorteren op raamprostitutie want waarom de kleine bedrijfsruimten onomkeerbaar bouwkundig splitsen? De ruimten worden zó klein dat ze alleen als peeskamer gebruikt kunnen worden en niet voor andere bestemmingen zoals wonen en detailhandel. Dit is voor ons een onaanvaardbare ontwikkeling. We gaan dan weer terug naar de situatie met veel gedoe, forse overlast en onprettige woon- en werkomgeving.

De overlast zal veel groter worden dan vòòr medio 2013 omdat de Hardebollenstraat het enige raamprostitutie-gebied zal zijn in de gehele stad. Dan krijgen we de situatie die advocaat Tomlow eerder schetste door zijn uitspraak “met een file van de Hardebollenstraat tot de Bijenkorf”. Het zal niet blijven bij een enorme verkeersstroom, maar weer opnieuw:
a. het eindeloze gehang van groepjes zeer luidruchtige jongens/mannen
b. de keiharde muziek vanuit auto’s met stationair draaiende motoren
c. het wildplassen tegen huizen en bomen
d. het dealen tot diep in de nacht
e. het tippelen

Locale ontwikkelingen en bedrijfsvestigingen vinden niet meer plaats zonder de participatie van bewoners en collega-ondernemers. Acceptatie door de omgeving is bepalend en de sociale media spelen bij participatie en eventueel protest een grote rol. Passend voorbeeld hiervan zijn de plannen met de gevangenis aan het Wolvenplein. Het zou dom zijn indien vastgoedeigenaren en exploitanten de uitdrukkelijke wens van de omgeving negeren.

Ondergetekenden wensen dat de panden in de Hardebollenstraat een positieve maatschappelijke bijdrage leveren aan de nieuwe, nog broze goede ontwikkeling van de Breedstraatbuurt. Ook met de functies wonen, detailhandel en horeca is geld te verdienen!

Wij verzoeken u op grond van bovenstaande argumenten de aanvragen voor Hardebollenstraat 2 en 4 af te wijzen.

met hartelijke groet,

bewoners en ondernemers Breedstraatbuurt

2 reacties:

  1. Deze buurt is altijd al gevoelig geweest voor de prostitutie. Ik woon al vanaf oktober 1945 in deze buurt en heb destijds al met de hele straat geprotesteerd tegen het tippelen in de buurt door het indienen van een door iedereen ondertekende brief bij B&W Utrecht neer te leggen. Ik weet zeker dat we altijd op onze hoede moeten blijven voor het terugkeren van de prostitutie, want het trekt niet het allerbeste publiek aan, hoewel de heren in driedelig grijs heb ik ook in de Hardebollenstraat gesignaleerd.

    Iedereen die zich voor deze actie inzet veel succes gewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *