Stichting opgeheven

Beste buurtbewoners,  Via deze weg wil het bestuur u op de hoogte stellen van het feit dat we hebben moeten besluiten om de stichting op te heffen.  Helaas hebben enkele verschillen van inzicht, aangaande inhoudelijke agenda en de wijze van samenwerken, ertoe geleid dat we geen solide start zagen om met elkaar de komende jaren op te […]

Afscheid oude bestuur

AANKONDIGING BUURTBIJEENKOMST MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019 , 20:00Café Marktzicht – Breedstraat 4   Beste bewoners en ondernemers Breedstraatbuurt, Stichting Leefbare Breedstraatbuurt zet zich in voor verbetering van het leefklimaat voor bewoners en ondernemers in onze buurt.Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft het zittende bestuur enige tijd geleden aangegeven de werkzaamheden te willen beëindigen. Er is een oproep gedaan […]