Stichting opgeheven

Beste buurtbewoners,  Via deze weg wil het bestuur u op de hoogte stellen van het feit dat we hebben moeten besluiten om de stichting op te heffen.  Helaas hebben enkele verschillen van inzicht, aangaande inhoudelijke agenda en de wijze van samenwerken, ertoe geleid dat we geen solide start zagen om met elkaar de komende jaren op te […]

Afscheid oude bestuur

AANKONDIGING BUURTBIJEENKOMST MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019 , 20:00Café Marktzicht – Breedstraat 4   Beste bewoners en ondernemers Breedstraatbuurt, Stichting Leefbare Breedstraatbuurt zet zich in voor verbetering van het leefklimaat voor bewoners en ondernemers in onze buurt.Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft het zittende bestuur enige tijd geleden aangegeven de werkzaamheden te willen beëindigen. Er is een oproep gedaan […]

Utrecht.nl: “Onthulling dichtregels Jan Engelman”

geplaatst op: utrecht.nl Toespraak burgemeester Jan van Zanen Utrecht, hoek Breedstraat-Korte Lauwerstraat, 16 juni 2018 Geachte aanwezigen, beste Ari, Niels en Willem, Het blijft aangenaam om op zaterdag in de stad te zijn. Met het vertrouwde geluid van de Lapjesmarkt op de achtergrond. Het geeft een soort van thuisgevoel. En wanneer ik stad zeg, moet ik […]

NIEUWS030.nl: Breedstraatbuurt viert vernieuwing met strofe gedicht

Een straat zo rijk aan historie verdient aandacht. Daarom hebben een paar bewoners voorgesteld om na tijden van enig tumult de kracht van de poëzie aan te wenden – een paar woorden aan de wand, die voor de bewoners een verfraaiing van de straat kunnen betekenen, en voor de vele passanten een verwijzing naar de gelaagde geschiedenis van de plaats die ze doorkruisen.

Burgemeester Utrecht onthult geveltekst Jan Engelman

16 Juni 2018, Breedstraat/Korte Lauwerstraat: Burgemeester Jan van Zanen onthult om 12:30 een strofe van Jan Engelman op de hoek Breedstraat/Korte Lauwerstraat. Na lange discussies over prostitutie, koffieshops, openbare orde en overlast werd het tijd om schoonheid en hoop weer toe te laten tot de historische Breedstraatbuurt. De  Breedstraat is wijd en zijd bekend door de […]